zondag 8 januari 2017

Goed kwaad

Ik ga me maar eens goed kwaad maken. Het is nu of nooit en beter vroeg dan laat. Laat de onderste steen maar boven komen.
Hoe het komt weet ik niet, maar ik ben tijdelijk in de ban van tegenstellingen. Het leven, of in elk geval de taal, wemelt ervan. Met ‘leven’ doemt meteen al de grootste op, want er is geen scherper contrast te vinden dan dat tussen leven en dood. We bestaan, en als dat ophoudt zijn we er niet meer: het is ja of nee, alles of niets. Gelovigen proberen de kosmische leemte tussen die twee polen te vullen met een hemel waarin overledenen toch nog min of meer voortleven, maar dat verzacht de tegenstelling toch niet echt. Want ook voor gelovers maakt de dood in elk geval een resoluut einde aan hun huidige concrete leven.
Als je het eenmaal ziet, zie je het overal. Het goede staat lijnrecht tegenover het kwade en het foute. De oorlog houdt pas op als er vrede komt. De hoop wedijvert met de wanhoop. Ik ben ziek maar jij bent gezond. Wij wonen op het noordelijke en zij op het zuidelijke halfrond. Oost is oost en west is west. Gij zult elkander niet haten maar liefhebben.
De een is werkzaam, de ander werkloos. Sommigen zijn ijverig, anderen lui (kan ook voor werklui gelden). Het is een kwestie van geven en nemen. Of je nu hoog of laag springt, daar word ik niet warm of koud van. Dat gaat op voor groot en klein en oud en jong. We zijn binnen of buiten, behalve rijkelui, want die zijn zowel binnen als buiten binnen. Is het nu ja of nee? Welles of nietes?
Tegenstellingen trekken elkaar aan zoals de plus en de min van een magneet dat doen. Elk pro zoekt zijn contra, elk recht zijn krom, elk yin zijn yang. We spelen graag met die uitersten. Ze hebben de charme van de overzichtelijkheid en brengen de complexiteit van het leven terug tot een heldere keuze tussen het een of het ander. Voor eventjes is het linksom of rechtsom in plaats van die eeuwige gulden middenweg.
Nuances en compromissen zijn heel verstandig, maar óók saai. Af en toe zou je de polen moeten opzoeken. Word vandaag eens laveloos, ga morgen mediteren, maak van dinsdag dandy-  of divadag, eet woensdag bij Michelin, zing donderdag het hoogste lied, voer vrijdag geen fluit uit, werk je zaterdag uit de naad en zondig de hele zondag.

Dan nu dus een wijntje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten